Home

“Ik ben geen burgemeester van de nacht.. Maar wil je wel bedanken als je een stem hebt uitgebracht..
Een stem voor de nacht waar je niet moet wezen maar moet zijn..
Oost en west verbroederd daar aan de bar.. Make peace, not war!

Tèteretè.. Peet…”

GRV 2018

Verkiezingsvisie Onafhankelijk Delft  2018

door Peet Smit

Gastvrij en Gelijk

 • Allereerst is onafhankelijk Delft van mening dat iedereen die Delft bezoekt of er woont volgens artikel 1 van de grondwet gelijk moet zijn in behandeling met betrekking tot alle zaken in het dagelijks leven.
  Het gevoerde beleid moet gericht zijn op Lokale zaken zoals verkeer , omgeving, publieke ruimte en gemeenschappelijk bezit. De gemeente is van alle inwoners. De mening van de burger telt op elk gebied en in alle zaken die zich voordoen. Landelijke politiek of items hebben geen prioriteit. Geen partijpolitiek ,de raadsleden zijn vertegenwoordigers van de Delftse bevolking en op persoonlijke titel gekozen door de Delftse bevolking.
 • Verbetering van het publieke domein en regelgeving staat voorop.
  Ieder mens is uniek en iedereen verdient een persoonlijke benadering op willekeurig wat voor gebied.
 • Regelgeving zoveel mogelijk aanpassen of verbeteren naar de omstandigheden van de huidige tijd ,met een visie naar de toekomst.
 • Parkeerbeleid moet op de schop, omdat er alleen maar gekeken wordt naar de inkomsten die het opbrengt. De ergernis van de burgers is groot .Ook van bezoekers van Delft. Denk alleen maar aan de omliggende straten. Waarom moet een inwoner van Delft die in het gebied woont waar betaald of vergunning parkeren is betalen om dicht bij zijn woning te kunnen parkeren,en iemand die in een ander gedeelte van Delft woont waar geen betaald parkeren of vergunning parkeren is niet. Dat is ongelijkheid en dat moet veranderen. De inkomsten moeten niet voorop staan ,maar het oplossen van het parkeerprobleem. De binnenstad is geen openlucht Museum. Parkeergarages zijn geen oplossing voor het probleem. Betaalbaarheid wel. Tarieven zijn niet in overeenstemming met het geleverde product. Je maakt een drempel waar mensen door wegblijven omdat het te duur is en je bang bent voor een bekeuring. Parkeerwachters moeten behulpzaam zijn en begrip tonen naar de burger of bezoeker toe. De regelgeving is zo complex dat zelfs de eigen burgers niet altijd begrijpen wat er verlangt wordt. Het oplossen van deze ergernis of probleem heeft prioriteit bij onafhankelijk Delft. Weer terug naar de basis en dan goed onderbouwd opnieuw beginnen en gelijkheid met betrekking tot parkeren nastreven. Wij dienen als stad gastvrij te zijn naar gebruikers en bezoekers. Delft bestaat uit meer dan alleen de binnenstad.
 • De markt als evenementenplaats moet ook herbekeken worden. De ondernemers op de markt hebben teveel hinder bij de activiteiten op de markt. Ze betalen veel voor hun terrasvergunning en kunnen bij activiteiten niet optimaal gebruik maken van hun terras. De visie van onafhankelijk Delft met betrekking tot de activiteiten op de markt wijkt sterk af van het nu gevoerde beleid. Wij willen dat de geluidsoverheersing afwezig moet zijn. Terrassen zijn heilig en worden niet aangetast. In overleg is alles mogelijk, en kan iedereen tevreden zijn. De Donderdagmarkt ,de Koninklijke begrafenissen, en de Kermis hebben de oudste rechten want dat is al heel lang zo. Daarna moet ernstig rekening gehouden worden met de belangen van de ondernemingen op de markt. Dus herbekijken volgens Onafhankelijk Delft. Dit geld trouwens overal in de Gemeente Delft.
 • Inrichting van de openbare ruimte dient in overeenstemming te zijn met de wensen van de bewoners en burgers van Delft. De inrichting van de zogenaamde spoorzone dient herbekeken te worden met betrekking tot verkeerssituaties en veiligheid. Vroeger deelde het spoorwegviaduct de stad Delft in tweeen . Nu het ondoordachte stedebouwkundig ontwerp van een Portugese stedebouwkundige. Deze persoon had te weinig kennis van Delft om voor de Delftenaren iets goeds te ontwerpen in het boven de spoortunnel liggende gebied. Het is onsamenhangend en gebaseerd op internationaal aanzien als stedebouwkundige. Er dienen aanpassingen te worden bedacht door de bewoners van Delft. Er komen nu veel negatieve reacties van mensen die in Delft wonen,maar het is hen allemaal maar opgelegd door een bestuur zonder visie. Dus wil Onafhankelijk Delft zich richten op de gastvrijheid en bereikbaarheid van het gebied rond de spoorzone,in samenspraak met de Delftse bevolking.
 • Ook willen wij als Onafhankelijk Delft nastreven dat er meer publieke toiletvoorzieningen komen in Delft. Publieke ruimte hoort voorzien te zijn van openbare toiletten. Dat zal misschien wat kosten maar dan zijn we als Gemeente Delft wel gastvrij naar onze bezoekers en bewoners. Wij kunnen deze verantwoording niet afschuiven naar de Delftse horeca.
 • Ook wil Onafhankelijk Delft gastvrijheid en gelijkheid nastreven met betrekking tot vervoermiddel. Delft moet bereikbaar en gastvrij zijn voor iedere vorm van vervoer. Openbaar vervoer moet niet altijd voorrang krijgen in verkeerssituaties. Nu sta je wel eens vijf minuten te wachten omdat er in de ochtend of avondspits zoveel bussen en trams achter elkaar komen dat het normale verkeer geen doorgang meer heeft. Delft als fietsstad dient de fietspaden en oversteekplaatsen te herbezien. Minder paaltjes en obstakels op de weg. Verkeersdrempels weg waar mogelijk of lager. Ruimte benutten en niet inperken.
 • Over de financiele huishouding van Delft vindt Onafhankelijk Delft dat de lasten voor de Delftse burger omlaag moeten. Dat kan als je prioriteiten stelt met betrekking tot de uitgaven die je doet als Gemeente.

Dit is voor de komende 4 jaar de visie van Onafhankelijk Delft op de toekomst van de stad Delft en haar inwoners.

Leo Yung Un

Tijd voor een nieuw gekozen nachtburgemeester

Na 2012 zijn er geen verkiezingen meer gehouden voor het nachtburgemeesterschap van Delft. Dat vind ik jammer want de nachtburgemeester is er voor het volk en daarom zijn wij tegen deze tiranie.

Wil jij nieuwe nachtburgemeester verkiezingen Delft

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Over mij

Je moet er niet wezen,
Je moet er zijn !

Peet Smit, kandidaat burgemeester Delft 2012 en sindsdien altijd druk bezig Delft levendig te houden. Met zijn gedichten en filosofie van de nacht bezorgt hij al jaren aan een enorme bijdrage aan het Delftse nachtleven.

Poezie

Delluv,tweeduizendelluf
Wie had het ooit gedacht
Een burgemeester voor de nacht
Gekozen,niet benoemd
Berucht,nog niet beroemd
Wat mogen wij verwachten
In al die lange nachten
In het donker van de nacht
Houd hij of zij voor ons de wacht
Burgemeester voor de helft van de dag
Zeggen zij elkaar gedag
Goede dag burgemeester
Goede nacht burgemeester

Ik ben een verveel
Maar ik verkoop veel
Als je het nog niet weet
Mijn naam is  Peet

Ik vraag me wel eens af
Hoeveel DNA sta ik dagelijks af
Overal waar ik ga of sta
Laat ik wel wat sporen na
Dus,geen haren meer verliezen op straat
Anders word je veroordeeld voor een niet gepleegde daad

115387 VIEWS op Dumpert

Als je niemand iets gunt
En ook niets meer kunt
Dan zeg ik je toch
Wie ben je dan nog

‘T is moeilijk ‘t is hard
Toch moeten we door met de stad
Iedereen heeft wensen
Maar een stad bestaat uit mensen
Met hart voor de stad
Hebben we het moeilijkste al gehad